Join Our Newsletter & Get 40% Off your First Order

Get Latest Fashion Updates & Offers
Don't Show me
*We also hate Spam & Junk Emails.

VIVATINEL KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Güncelleme : 1 Mart 2021

Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Vivatinel” olarak anılacaktır) olarak gizliliğinize saygı duyuyor ve kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca www.eczanemclub.com  platformumuz ve mobil uygulamamız aracılığıyla kişisel verilerinizi elde etme, işleme, aktarma, kullanma, açıklama şeklimiz ilgili detaylı şekilde aydınlatmak isteriz. Bu amaçla, bu bildirim (“KVK Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

www.eczanemclub.com, siz eczacılara yönelik olarak, Vivatinel ürünleri ile ilgili detaylı ve güncel bilgi alabilmenizi, www.eczanemclub.com ’a özel mal fazlası kampanyalarından faydalanabilmenizi ve hızlı ve kolay bir şekilde depolarınızdan sipariş verebilmenizi sağlamak amacıyla Vivatinel tarafından geliştirilmiş bir platformdur. Özetle, www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması ile kişisel verileriniz de bu amaçları en etkin şekilde yerine getirebilmemiz için işlenmektedir. Vivatinel’in bu kapsamdaki tüm işleme faaliyetlerine ilişkin detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Kimdir?


www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması, Vivatinel tarafından kontrol edilmektedir. Bu KVK Aydınlatma Metni kapsamında, www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamasında hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceğinin belirlenmesinden ve www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamanın kurulmasından ve yönetilmesinden Vivatinel sorumludur. Bu kapsamda, Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

www.eczanemclub.com, eczacı ve eczanelere özel bir platformdur ve Vivatinel olarak bu platforma üye olmak isteyen kişilerin eczacı olduğunu teyit etme ihtiyacı duyuyoruz. Bu kapsamda kimlik bilgilerinin ve meslek bilgilerinin doğrulanması için Vivatinel veri işleyen olarak hareket etmektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi Elde Edebiliriz?


www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması kapsamında elde edebileceğimiz “kişisel veriler” asgari aşağıdaki bilgilerinizi içerir:

·         Adınız-soyadınız,

·         Tam adresiniz,

·         İl,

·         İlçe,

·         Eczanenizin tam adı,

·         Mesleğiniz,

·         E-posta adresiniz,

·         Sabit telefon numaranız,

·         Cep telefon numaranız,

·         GLN,

·         IP adresiniz ve platforma/mobil uygulamaya erişim kayıtlarınız,

·         Platform ve mobil uygulamaya üyelik oluştururken belirleyebileceğiniz e-posta adresiniz ve şifreniz,

·         Platforma ve mobil uygulamaya erişim verileriniz ile

·         Üyelik hesabı oluştururken verebileceğiniz izin/rızalar ile kullanım sırasında yönetebileceğiniz iletişim tercihlerine ilişkin verileriniz.

Ayrıca, zorunlu olmamakla birlikte www.eczanemclub.com platformuna ve mobil uygulamasına üye olurken ve üyeliğiniz sırasında aşağıdaki bilgileri de verebilirsiniz:

·         Platforma veya mobil uygulamamıza giriş veya kayıt için sağlamış olduğunuz sair bilgiler,

·         Platform ve mobil uygulamanın çalışma usul ve esasları ile platform ve mobil uygulama aracılığıyla sağlanan içeriklere ilişkin talepleriniz, geri bildirimleriniz ve şikayetleriniz ile

·         Platform ve mobil uygulama üzerinden deponuza iletebileceğiniz siparişleriniz (almak istediğiniz Vivatinel ürünleri, adet ve eczanenizin bulunduğu bölgede yetkili depoya ilişkin bilgiler) ve diğer talepleriniz.

Bu bilgilerinizin tamamı bu KVK Aydınlatma Metni kapsamında “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?


Kişisel Verilerinizi, farklı amaçlar için Kanun’da düzenlenen farklı hukuki nedenlere dayanarak işleyebiliriz. Kişisel Verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi hukuki nedenlere dayanarak işlenebileceğine ilişkin detaylar aşağıdaki şekildedir:

 

1.       www.eczanemclub.com Platformu ve Mobil Uygulama Kullanımı


Kişisel Verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde, işlenecektir:

·         www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamasında adınıza bir hesap oluşturulması, bu kapsamda eczacılara ve eczanelere yönelik bir platform olması nedeniyle kişisel verilerinizin öncelikle Vivatinel tarafından teyit edilmesi amacıyla ön kayıtların www.eczanemclub.com üzerinden yapılması, Vivatinel tarafından e-posta adresinize veya cep telefon numaranıza bir aktivasyon kodu iletilmesi,  Verimor Telekominikasyon A.Ş. firması tarafından e-posta adresinize veya cep telefon numaranıza bir aktivasyon kodu iletilmesi, Vivatinel çağrı merkezi kanalıyla tarafınızla iletişime geçilerek verdiğiniz bilgilerin doğrulanması, Vivatinel tarafından teyit edilmesi üzerine www.eczanemclub.com hesap açılış işlemlerinizin tamamlanması ve www.eczanemclub.com platform ve mobil uygulamasına erişiminizin sağlanması,

·         Üyelik oluştururken size sunulan www.eczanemclub.com kullanım şartları ve bu KVK Aydınlatma Metni dahil platform ve mobil uygulama ile ilgili güncelleme ve diğer gerekli bildirimlerin sizlerle paylaşılabilmesi,

·         www.eczanemclub.com platformunun ve mobil uygulamasının yönetilmesini sağlamak ve bu kapsamda www.eczanemclub.com platformu ve diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebileceğiniz talep ve sorularınızın değerlendirilmesi ve bunlara yanıt verilebilmesi,

·          Vivatinel ürünleri ile ilgili olanlar dahil mesleki gelişimi destekleyen canlı yayınlar, yazılar ve videolarla da zengin ve güncel içerikler sunulabilmesi,

·         www.eczanemclub.com üzerinden Vivatinel ürünleri ile ilgili ipuçları, faydalı bilgiler, ürün haberleri ve güncellemeler sunulabilmesi,

·         Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki görüşlerinizin alınması, anketler düzenlenmesi; geri bildirim ve önerilerinizin platformumuzun geliştirilmesi için analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek adına sizlerle iletişime geçilmesi,

·         Tarafınıza yapılacak şirketimiz ürünleri ile ilgili telefon ile arama, e-posta ve SMS, WhatsApp ve benzeri elektronik ağlar ile mesaj gönderilmesi de dahil olmak üzere her türlü tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilmesi,

·         Platform ve mobil uygulama kapsamında ürün siparişi vermeniz halinde söz konusu siparişin eczanenizin bulunduğu bölgede satışa yetkili üçüncü kişi depoya iletilmesi ve deponuz nezdinde hızlı, pratik ve kolay bir şekilde sipariş talebi oluşturmanızın sağlanması,

·        Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin  

       ilgili iş birimlerimiz tarafından planlanması ve yürütülmesi,

·         Şirketin ticari ve operasyonel faaliyetlerine ilişkin stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi,

·         İş birimlerimizce şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası,

·         Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tercih ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,

·         Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

·         Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki teknik ve ticari güvenliğinin teminine yönelik süreçlerin planlanması ve icrası.

www.eczanemclub.com platformuna ve mobil uygulamasına üye olmanız www.eczanemclub.com  kullanım şartlarını kabul etmenize bağlıdır. www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması, kullanım şartlarında belirtilen şartlara tabi ücretsiz bir hizmettir. Yukarıda belirtilen amaçlar da doğrudan kullanım şartları ve platformdan ve mobil uygulamadan beklediğiniz faydaların gerçekleşmesine yöneliktir. Dolayısıyla, Vivatinel kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen işleme amaçları için, www.eczanemclub.com platform ve mobil uygulamamıza kayıt olmak istemeniz halinde, kanunun madde 5/2 (c) düzenlemesi çerçevesinde www.eczanemclub.com kullanım şartlarını kabul etmeniz dolayısıyla bedelsiz de olsa bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Kanun’un 5/2 (e) düzenlemesi çerçevesinde platform ve uygulamayı kullarım şartlarına tabi olarak kullanım hakkının size tesis edilmesi, bu kullanım hakkınızdan yararlanmanız için zorunlu olması hukuki nedenlerine dayanarak açık rızanıza gerek olmadan işlemektedir.

Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına, www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması, bir satış ve e-ticaret platformu değildir. www.eczanemclub.com üzerinden Vivatinel ürünlerine ilişkin yapabileceğiniz talepleriniz, bölgenizde yetkili satış deposuna iletilmektedir, ancak ürün alımına ilişkin bir sözleşme kurulması siz ve ürün deposunun takdirindedir. www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması, size sadece depo nezdinde bir talepte bulunmanıza yardımcı olur, kişisel verilerinizin, deponuz tarafından satım sözleşmesinin kurulması ve deponun diğer veri işleme amaçları için işlenmesi Vivatinel’in sorumluluğunda değil, ilgili deponun veri işleme ve gizlilik politikalarına tabi olacaktır.

2.       www.eczanemclub.com un Vivatinel Tarafından Belirlenen Amaçlarının ve Vivatinel’in Bunlara İlişkin Hukuki Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi


Kişisel verileriniz, kanunun madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Madde 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedenlerine dayanarak açık rızanıza gerek olmadan aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

·         Uygulanabilir olduğu ölçüde www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamasına kayıt sırasında kullanım şartlarına ilişkin onayınız ve bu KVK Aydınlatma Metni uyarınca verebileceğiniz açık rızalarınızın kaydedilmesi,

·         Ticari iletişime ilişkin tercihlerinizin (onay, ileti reddetme hakkının kullanılması vb.) Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulan Ticari İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) bildirilmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’ne aktarılması ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi tarafından hazırlanan (https://iys.org.tr ve https://iys.org.tr/iys/kvkk-ve-gizlilik adreslerinde bulunan) kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında genel bilgilendirme çerçevesinde işlenmesi,

·         Resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda Kişisel verilerinizin gerekli olduğu ölçüde resmi makamlara açıklanması,

·         Kişisel verilerinizin www.eczanemclub.com platform ve mobil uygulamayı kullanımınızla ilgili olarak doğabilecek ve şirketimizi etkileyen ya da etkileme ihtimali bulunan bir uyuşmazlık ile ilgili olarak uyuşmazlık konusu çerçevesinde gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve ilgili üçüncü kişilere aktarılması,

·         Kanun ve platformla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki haklarınızın en etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak ve denetlemek için kanun uyarınca yapacağınız taleplerin Vivatinel ve kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişilere iletilmesi.

       3.    İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanım Bilgileri ve Çerezler


Bilgisayarınızdaki tarayıcının türü ve işletim sistemi, daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri ve web sitelerimizi ziyaret ettikten sonra standart sunucu günlüğü bilgileri, İnternet Protokolü (IP) adresleri, GPS konum verileri, mobil telefon hizmet sağlayıcısı ve mobil telefonun işletim sistemi hakkındaki bilgiler ile platformun ve mobil uygulamanın çalışması için gereken fonksiyonel ve işlevsel çerezleri otomatik olarak toplanmaktadır. Ziyaretçilerimizin web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı nasıl kullandığını anlamak ve sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek için bu bilgiler toplu hale getirilmektedir. GPS konum verileri dahil bu bölümde belirtilen (IP adresleri ve erişim kayıtları hariç) hiçbir veri, kullanıcıları ayrı ayrı tanımlamaz ve dolayısıyla kimliğinize işaret etmez. Bu kapsamda IP adresleri ve erişim kayıtları hariç diğer bilgiler, bu KVK Aydınlatma Metni kapsamında bir kişisel veri olarak değerlendirilemez.

Yine de bu KVK Aydınlatma Metni kapsamında toplu hale getirilen bu verilerin hangi amaçlarla kullanabileceğini şeffaflık ilkelerimiz çerçevesinde siz kullanıcılarımıza bildirmek isteriz. Toplu hale getirilen bu veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

·         www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamamıza yapılan toplam ziyaret sayısının tespit edilmesi,

·         www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamamızın her sayfasına yapılan ziyaret sayısı ve içeriklerin tıklanma sayıları,

·         Ziyaretçilerimizin internet hizmeti sağlayıcılarının etki alanı adlarının belirlenmesi.

IP adresiniz ve platform/mobil uygulamaya erişim bilgileriniz gibi kimliğinize işaret edebilecek olan ve bu kapsamda kişisel veri olarak nitelendirilebilecek verileriniz ise, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca gerekli olduğu ölçüde işlenecek ve kaydedilecektir. Bu işleme amacı için hukuki neden olarak bu kayıtların tutulması için, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde, Kanun’un Madde 5/2 (ç) düzenlemesine dayanıyoruz ve bu kayıtların tutulması için açık rızanıza ihtiyaç duymuyoruz.

Ayrıca, sistem yönetimi veya internet sitemizin/mobil uygulamamızın kullanımını denetlemek için IP adreslerini toplayabiliriz. Siz kullanıcıların kullanım şartlarına uyumluluğun yerine getirilmesi amacıyla veya hizmetlerimiz, internet sitemiz/mobil uygulamamız veya diğer kullanıcıları korumak amacıyla gerekli gördüğümüzde kullanıcılarını tanımlamak için de IP adreslerini kullanabiliriz. IP adresiniz, burada belirtilen kapsamda Kanun’un Madde 5/2 (c) düzenlemesi çerçevesinde www.eczanemclub.com kullanım şartlarını kabul etmeniz dolayısıyla bedelsiz de olsa bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanun’un Madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca diğer kullanıcılara karşı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve Madde 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca meşru menfaatimiz dolayısıyla açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

     

 4.    Vivatinel Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Ticari İletişim


Kişisel verileriniz, ayrıca, Vivatinel ürün ve hizmetlerine ilişkin yapılacak tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti ve diğer iletilerin gönderilebilmesi amacıyla Madde 5/2 (f) uyarınca meşru menfaatlerimiz kapsamında da açık rızanıza gerek olmadan işlenebilir.

Bu kapsamda yapılan işleme faaliyetleri aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) de tabidir.

İlgili elektronik ticaret mevzuatı (Yönetmelik – Madde 6/3) kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için izin alınması zorunlu değildir. www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması sadece internet sitemizde de belirtildiği üzere sadece esnaf veya tacir olan siz eczacıların kullanımına özgülenmiş bir platformdur. Dolayısıyla siz eczacılara gönderilebilecek ticari iletiler için ayrıca bir izin alınması zorunlu değildir ve ileti reddetme hakkının tanınması yeterlidir. Bu kapsamda yapacağımız ticari elektronik iletişimler ile ilgili olarak elektronik ticaret mevzuatı kapsamında da izninize ve onayınıza ihtiyaç duyulmamaktadır.

www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması üzerinden her zaman ileti almayı reddedebileceğiniz gibi size onayınız kapsamında gönderebileceğimiz tüm ticari iletilerde de ret bildiriminde bulunabilmeniz için, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir bir iletişim adresi sunacağız. Ret bildiriminizi dilediğiniz zaman kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilmenizi sağlayacağız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?


Kişisel Verileriniz, bu KVK Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar için gerekli olduğu ölçüde,

·         www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamasına ilişkin tüm bilgilerin güvenli şekilde saklanması için hosting/yer sağlayıcı ya da veri merkezi olarak hareket eden üçüncü kişi firmalarla,

·         www.eczanemclub.com platformunun ve mobil uygulamanın gerektiği şekilde çalışabilmesi, denetlenmesi ve platform/mobil uygulamayı kullanım sırasında iletebileceğiniz taleplerin ve şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet/destek/danışmanlık alınan üçüncü kişi ve firmalarla (örneğin Vivatinel’in mukim iş ortakları, depolar, yetkili satış merkezleri, CRM ajansı dahil reklam ve halkla ilişkiler ajansları, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmalarıyla),

·         Ticari iletişim onayı vermeniz halinde, bu iletişimleri etkin şekilde yürütebilmemiz için destek alabileceğimiz üçüncü kişi aracı hizmet sağlayıcılar, ticari ileti elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimleri ile teknoloji şirketleriyle,

·         www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulaması üzerinden bir sipariş talebi oluşturmanız durumunda iletişim bilgileriniz ve talebiniz ile sınırlı olarak yetkili depo ve satış merkeziyle,

·         Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’yle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi


Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, kanunun madde 9/1 düzenlemesi uyarınca açık rızanıza dayanarak,

·         Vivatinel bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere,

·         Vivatinel tarafından ya da Vivatinel iş ortakları tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına (yurtdışında faaliyet gösteren denetim firmaları, avukatlar ve diğer danışmanlar dahil),

·         Vivatinel’in global bir şirket olması sebebiyle Vivatinel iştiraklerinin diğer kurumsal iş ortakları tarafından elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucuların bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?


Kişisel verileriniz, ilk olarak, kimliğinizin ve mesleğinizin doğrulanması için CRM aldığımız hizmetler çerçevesinde IQVIA web portalı ve IQVIA tarafından kullanılan (çağrı merkezi gibi) hizmet sağlayıcılar aracılığıyla elde edilmektedir. Daha sonra www.eczanemclub.com platform ve mobil uygulama üyeliğinizin onaylanması halinde, Kişisel Verileriniz, www.eczanemclub.com platformu için oluşturulan (https://www.eczanemclub.com/ ) internet sitesi ve uzantıları ile mobil uygulaması aracılığıyla yazılı ve elektronik olarak doğrudan sizden elde edilmektedir.

Ayrıca, Vivatinel ürün ve hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarınız ve www.eczanemclub.com ile ilgili soru ve talepleriniz çerçevesinde, doğrudan sizinle iletişime geçerek ve bilgi vererek, e-mail sunucularımız, çağrı merkezi, anket şirketleri gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü olarak ya da diğer şekillerde de (www.eczanemclub.com dışında yazılı veya elektronik ortamlardan da) kişisel verilerinizi elde etmemiz mümkündür.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?


Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Kişisel Verilerinize ilişkin aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerin Kanun’da öngörülen şartlar tahtında silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Düzeltme ve silinme talebinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Vivatinel olarak yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz
Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres                   : Fetih Mahallesi Demiray Sokak No:24 Ataşehir/İstanbul
Çağrı Merkezi   : 0216 470 09 44
E-Posta Adresi  : kvkbilgi@vivatinell.com

 

Bu Gizlilik Beyanı en son 1 Mart 2021 tarihinde güncellenmiştir.