Join Our Newsletter & Get 40% Off your First Order

Get Latest Fashion Updates & Offers
Don't Show me
*We also hate Spam & Junk Emails.

Kullanım Koşulları

Güncelleme 01 Mart 2021

www.eczanemclub.com platformu ve mobil uygulamanın işlevleri ve kullanım amaçları, Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Vivatinel”) (MERSİS No: 0925031474500011) tarafından belirlenmektedir. Platformu ve mobil uygulamayı tüm kullanımlarınız,

Eczanemclub platformu, http://www.eczanemclub.com/  adresinde de belirtildiği üzere sadece eczacı ve eczanelere özel bir platformdur.

Sağlık Hizmetleri Bilgileri

Bu web sitesi sağlık sorunları ve tedavileri hakkında bilgiler içerebilir. Vivatinel, web sitesindeki içeriklerin alanı dışında kullanımı için uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Web sitesine farklı konumlardan erişim sağlamayı tercih edenler bunu kendi inisiyatifiyle yapmaktadır ve ilgili yerel yasaların uygulanabilir olduğu çerçevede bunlara uymakla sorumludurlar. Ek olarak bu web sitesindeki hiçbir içerik herhangi bir tür sağlık önerisi veya tavsiyesi olarak anlaşılmamalı ve herhangi bir karar veya eylem için dayanak olarak alınmamalıdır. Özel sağlık tavsiyeleri daima ilgili uzmanlığa sahip tıp doktorlarından alınmalıdır.

Vivatinel; bu web sitesini güncellemek için belirli ölçülerde çaba sarf etmektedir ancak bazı bilgiler zaman içerisinde geçerliliğini kaybetmiş olabilir. Özellikle belirtilmediği durumlarda Vivatinel, bu web sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya kullanımıyla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz veya güvence vermez.

EczanemClub yalnızca eczanelere açık olan bir sitedir.

Hiper Metin Bağlantıları

Bu web sitesi sizi, Vivatinel’in diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin web siteleri dahil olmak üzere, internetteki diğer web sitelerine yönlendirebilir. Lütfen bağlantı sağladığınız diğer Vivatinel veya üçüncü şahıs sitesinin yasal ve gizlilik ilkeleri bölümünü okuyunuz. Vivatinel, herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinin içerdiği hiçbir bilgi veya görüş dolayısıyla sorumlu tutulamaz, bu yönde tavsiyelerde bulunmaz ve hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinin içeriğinin tüm fikri mülkiyet hakları Vivatinel şirketine aittir. Başka bir ifadeyle bu Vivatinel, özellikle belirtilen durumlar haricinde bu içeriklerin kullanım izinlerine sahiptir. İçeriklerin, aşağıdaki izinlere uygun olmayacak şekilde, herhangi bir biçimde bir bütün olarak veya kısmen kopyalanması yasaktır.

Bu web sitesinin içeriğini sadece, web sitesini içeriğin kaynağı olarak tanıdığınız takdirde ve Vivatinel, her hakkı saklıdır. Telif hakkı beyanını dahil ederek kişisel kullanımınız veya ticari olmayan kullanım amacıyla okuyabilir, görüntüleyebilir; ancak yazdırılamaz, indirilemez ve kopyalanamaz. Özellikle belirtilmediği durumlarda içeriğin başka bir şekilde kullanımına izin verilmez.

Bu web sitesinde bulunan hiçbir içerik, Vivatinel veya bir üçüncü şahsın fikri mülkiyeti altındaki herhangi bir lisans veya hakkın (hastalar, ticari markalar ve telif hakları dahil) kullanımına dair yetki olarak anlaşılmamalıdır. Vivatinel, web sitesinde görülen hiçbir üçüncü şahıs ticari markası ile ilgili herhangi bir sahiplik iddiasında bulunmaz ve bu markalarla ilişkilendirilemez. Bu gibi üçüncü şahıs ticari markaları sadece ilgili sahiplerin ürünlerini ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılmıştır ve Vivatinel’in bu ticari markaların sponsoru olduğu ya da kullanımını onayladığı gibi sonuçlar çıkarılmamalıdır.

Bilgilerin Kullanımı

Kullanıcılardan gelen iletiler, internet üzerinden bir Vivatinel web sitesine gönderilen veya herhangi bir şekilde gönderilen diğer içerikler (Vivatinel ‘in Gizlilik İlkelerine dahil olan kişisel ve/veya sağlıkla ilgili bilgiler hariç) gizli olmayan ve telif ile korunmayan bilgi olarak kabul edilir ve Vivatinel, bu tür bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Vivatinel, bu bilgiler arasından uygun olarak kabul ettiklerini, kopyalamak ve yayınlamak dahil herhangi bir amaçla kullanmakta özgürdür ve bu gibi bilgilerin içerdiği herhangi bir fikir, kavram, uzmanlık veya tekniği, ticari amaçlar dahil herhangi bir amaçla ve bilgilerin hakları için kullanıcılara herhangi bir ödemede bulunmadan kullanabilir.

Gizlilik

Vivatinel, web sitesinin ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyar. Web sitesinde açıklanan bilgilere ilişkin haklar ve sorumluluklarla ilgili açıklamalar için lütfen Vivatinel’in KVK aydınlatma metnini okuyun.

Dış Kaynaklardan Gelen Bilgiler

Yerel yasaların izin verdiği ölçüde, mevcut kullanıcı veritabanlarımıza eklemek için üçüncü şahıslardan yasal yollardan elde ettiğimiz bilgileri de depolayabiliriz. Bu bilgilerden bazıları kişisel bilgileriniz olabilir. Bunu, ilgilendiğinizi düşündüğümüz bilgi, teklifler ve promosyon kampanyalarını daha iyi hedefleyebilmek için yaparız. Bu kişisel bilgiler orijinal olarak ilgili kişi tarafından sağlanan dayanağa uygun olarak ve yerel yasaların izin verdiği ölçüde sadece bizim tarafımızdan toplanacak ve kullanılacaktır. Söz konusu bu dış kaynaklardan gelen bilgilerin, Kanun’a uygun olarak toplanması sorumluluğunun 3.kişilerde olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar 

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda bazen üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Bu Gizlilik Beyanı bu web siteleri için geçerli değildir. Bağlantı verilen bir siteye girmeyi seçerseniz, bu gibi sitelerin kullanılabilirlik durumundan sorumlu olmadığımızı, bu siteleri denetlemediğimizi ya da desteklemediğimizi ve aşağıdaki hususlarda doğrudan veya dolaylı olarak yükümlülük kabul etmediğimizi onaylamış olursunuz:

  • Bu web sitelerinin kişisel bilgilerinizi nasıl işlediği
  • Bu web sitelerinin içeriği
  • Diğer kişilerin bu web sitelerini kullanım amaçları.
  • Bir kişisel bilgi girmeden önce lütfen erişim sağladığınız her web sitesi veya mobil uygulamada bulunan yasal ve gizlilik beyanlarını okuyunuz.